26 Αυγ 2015

Τι είναι η πράσινη κάρτα, πότε χρειάζεται και πως χορηγείται

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα
Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου, το οποίο πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν σε κάθε χώρα σε περίπτωση ατυχήματος.

Πότε χρειάζεται έκδοση Πράσινης Κάρτας
Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος φροντίστε να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρία να σας προμηθεύσει με πράσινη κάρτα, εάν το ταξίδι σας θα είναι σε κάποια από τις χώρες που είναι απαραίτητη η πράσινη κάρτα. Για τις χώρες ΕΟΧ αρκεί το ασφαλιστήριο εάν τα στοιχεία ασφάλισης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.
Είναι σημαντικό να ζητάτε την έκδοση πράσινης κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας και να μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή.
Βεβαιωθείτε ότι: 
  • οι ημερομηνίες ισχύος της κάρτας, σας καλύπτουν για τη διάρκεια του ταξιδιού σας
  • κάποια από τις χώρες προορισμού δεν έχει διαγραφεί με Χ
  • όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα, όνομα ιδιοκτήτη) είναι σωστά
  • το αναγνωριστικό GR, ο κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα
  • αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της
Πως χορηγείται η Πράσινη Κάρτα
Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται με ευθύνη του εκάστοτε Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατόπιν της Σύστασης υπ’ αριθ. 5 της Επιτροπής των Οδικών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.
Χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη ενός Γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους σε περίπτωση που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

Συνεπώς, την Πράσινη Κάρτα θα την προμηθευτείτε από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, και όπως ήδη προαναφέρθηκε, καλό είναι να ζητήσετε την έκδοσή της τουλάχιστον 4 με 5 ημέρες πριν το ταξίδι. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες την χορηγούν δωρεάν, ενώ ορισμένες άλλες επιλέγουν μια μικρή χρέωση για την έκδοσή της.
Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου